Menu

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

«جهت مشاهده، لیست دانشگاههای پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت اینجا را کلیک کنید»

 

خبرنامه فعالیت های علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه، اکراین و بلاروس